امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

جلسه توجیهی ارزیابی عملکرد سال 96 با حضور 67 دستگاه اجرایی برگزار شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی ویژه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران خبر داد.

علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی استان تهران خبر داد و اظهار کرد: این جلسه برای افزایش آگاهی کارشناسان متولی امر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در استان، درباره بخشنامه های مرتبط، فرآیند و متولیان هر بخش از فرآیند و زمان بندی آن و همچنین سامانه جامع مدیریت عملکرد، به همت معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه 130 نفر از مدیران و کارشناسان، نمایندگان 67 دستگاه اجرایی استان تهران حضور داشتند و به تمام سوالات آن ها درباره ارزیابی عملکرد پاسخ داده شد.

معاون توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: هر سال پس از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در قالبشاخص های عمومی و اختصاصی و رتبه بندی دستگاه های اجرایی استان، طبق بخشنامه، جشنواره شهید رجایی از دستگاه های اجرایی برتر تقدیر می شود.