امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

سالنامه آماری سال 95 استان تهران منتشر شد

سالنامه آماری 1395 استان تهران از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت به شکل مشروح منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع سانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران، سالنامه آماری سال 1395 استان تهران را منتشر کرد.

این سالنامه در 23 فصل اوضاع اقتصادی، اجتماعی و زندگی فرهنگی تهرانی ها و 16 شهرستان پایتخت را در سه بخش جداول، نمودارها و نقشه ها همراه با توضیحات تکمیلی شامل می شود.

این 23 فصل شامل عناوین زیر است:

1.سرزمين و آب و هوا

2.جمعيت

3.نيروي انساني

4.كشاورزي، جنگلداري و شيلات

5.معدن

6.نفت و گاز

7.صنعت

8.آب و برق

9.ساختمان و مسكن

10.بازرگاني و هتلداري

11.حمل و نقل و انبارداري

12.ارتباطات

13.بازارهاي مالي

14.امور قضايي

15.بهزيستي و تأمين اجتماعي

16.آموزش

17.بهداشت و درمان

18.فرهنگ و گردشگري

19.عمران شهري

20.بودجه عمومي استان

21.هزينه و درآمد خانوار

22.شاخصهاي قيمت

23.حسابهاي استاني 

برای دریافت فایل پی دی اف این سالنامه اینجا کلیک کنید.