امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

نتایج سرشماری واحدهای تولید قارچ استان تهران منتشر شد

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ در استان تهران را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی 1396 استان تهران را منتشرکرد.  در این گزارش علاوه بر ارائه آمار مربوط به کشور و استان تهران، سعی بر نشان دادن جایگاه استان تهران در میان استان های کشور بوده است.
 
خلاصه ای از مندرجات گزارش به شرح زیر است:
 
در استان تهران 50 واحد پرورش قارچ خوراکی موجود بوده که همگی در زمینه قارچ دکمه ای فعالیت داشته اند و این تعداد 1/3 درصد از تعداد کل کشور را شامل می شود. از این حیث در میان استانهای کشور، استان تهران در رتبه هفتم قرار دارد. 
 
در سال 1395، واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان تهران  413 نفر کارکن داشته‎اند که از این تعداد 374 نفر آن‎ها شاغلان بامزد و حقوق بوده‎اند. شاغلان با مزد و حقوق واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان تهران در‎سال 1395 حدود 56 میلیارد ریال به‎عنوان مزد و حقوق و سایر پرداختی‎ها دریافت کرده‎اند.
 
 واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان تهران طی سال 1395 حدود 6127 تن قارچ (حدود 10 درصد کل کشور) به ارزش حدود 292 میلیارد ریال (بیش از 8 درصد کل کشور) تولید کرده‎اند که از این مقدار 4952 تن قارچ دکمه‎ای فله‎ای به ارزش 230 میلیارد ریال، 1175 تن قارچ دکمه‎ای بسته‎بندی به ارزش 61 میلیارد ریال، به بازار عرضه شده و قارچ صدفی نیز تولیدی نداشته است. از مقدار تولیدات استان تهران در رتبه سوم در بین استان ها قرار دارد.