امروز : شنبه 04 خرداد 1398

آغاز انعقاد تفاهم نامه بودجه ریزی عملکردی دستگاه های اجرایی سراسر کشور

زمینه اجرایی شدن انعقاد تفاهم نامه عملکردی دستگاه های مشمول نظام بودجه ریزی استانی سراسر کشور فراهم شد.

"نوربخش عسکری" در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز زمان انعقاد تفاهم نامه بودجه ریزی عملکردی خبر داد و اظهار کرد: پس از چند جلسه مشترک امور برنامه ریزی، نظارت، و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران فرم های موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای متناسب با اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادارات کل استان ها طراحی و نهایی شد.

وی افزود: پیش از این موافقتنامه های هزینه ای (حقوق، دستمزد، اضافه کار و ..) بر اساس "برنامه و خدمت" مبادله می شد اما براساس نظام بودجه ریزی عملکردی موافقتنامه ها متناسب با "برنامه و فعالیت" انجام می شود. برای مثال جهاد کشاورزی استان با واحدهای شهرستانی خود تفاهم نامه عملکردی منعقد می کند و براساس تعداد خدماتی که هر واحد زیر مجموعه ارائه می کند هزینه پرداخت می شود.

عسکری ادامه داد: مبادله موافتنامه هزینه ای مربوط به 26 دستگاه اجرایی از سراسر استان ها (دستگاه هایی که از دولت بودجه می گیرند) است. در این طرح، قیمت تمام شده برای 880 خدمت محاسبه و 8226 واحد مجری و 527 مرکز فعالیت شناسایی شدند.

معاون هماهگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران درباره جزئیات خدمات هر دستگاه گفت: بیشترین میزان خدمت برای اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با 116 تعداد خدمت و کمترین مربوط به اداره کل پزشکی قانونی با 7 خدمت است. خدمات در همه استان ها یکی است اما استثنا وجود داردف برای مثال فقط در 11 استان کشور اداره کل شیلات وجود دارد و هواشناسی دریایی تنها در استان های ساحلی وجود دارد.

لازم به ذکر است؛ طرح استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادارات کل استان ها از سال 1396 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با همکاری دستگاه های ملی و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها برای دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی اجرا شد.

سازکارهای اجرایی و تحقق این موضوع در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرمهای موافقتنامه های هزینه ای متناسب با نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و خدمات شناسایی شده و با رویکرد قیمت تمام شده خدمات طراحی شد. بر این اساس و به استناد بند ج تبصره 20قانون بودجه سال 1397 دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی می توانند نسبت به انعقاد قرارداد با واحدهای مجری اقدام کنند.

در نتیجه اجرای کامل طرح استقرار نظام بودحه ریزی مبتنی بر عملکرد علاوه بر شفافیت در اجرای بودجه، نظام تخصیص منابع، مدیریت عملکرد و کنترل خدمات ارائه شده بر اساس اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه قابل رصد و ارزیابی است.

انتهای پیام./