امروز : شنبه 04 خرداد 1398

آغاز برنامه ریزی و همفکری استان ها برای بودجه 98

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران از آغاز همفکری و برنامه ریزی برای بودجه سال 98 استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رسانی سازمان مديريت و برنامه ريزی استان تهران، نشست معاونین هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها با دستور جلسه، "گزارش طرح استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادارات کل استان ها توسط دبیرخانه"،"بحث و تبادل نظر در خصوص تفاهم نامه عملکردی"،"بحث و تبادل نظر در خصوص لایحه بودجه سال 98 استان ها (الزامات،قوانین و دستورالعمل ها) برگزار شد.

نوربخش عسگری، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در اين جلسه گفت: در خصوص بودجه سال 98 باید با فوریت یکپارچه با مسائل روبرو شد.در استان ها یکی از دغدغه ها الزامات قانونی در بودجه است.

وی افزود:طبق قانون برنامه ششم متولی توسعه استان با شورای برنامه ریزی است و باید ابزار آن در بخش برنامه های کوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت، طرح های تلفيقی و جامع و موضوعات آمايشی هم در اختیار شورا قرار بگيرد.

 معاون سازمان مديريت و برنامه ريزی استان با بيان اينكه کمیته ای از همه استانها برای بودجه تشكيل میشود، عنوان كرد: برای لایحه بودجه 98رویکردی را ارائه میکنیم که مبتنی بر قانون باشد و بتوانیم نقش توسعه ای استانها را ايفا كنيم.

وی در خاتمه به نظام بودجه ریزی و عملکردی اشاره و تصريح كرد: براساس تاكيد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان فاز عملياتی طرح در همه دستگاه ها آغاز شد.