امروز : شنبه 04 خرداد 1398

محورهای هفت گانه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران

معاون توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران فرآیند انتخاب برترین های دستگاه های اجرایی استان تهران در بیستمین جشنواره شهید رجایی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،  "علی شیرین" در بیستمین جشنواره شهید رجایی استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره نظریه پردازان و خدمت گزاران انقلاب اسلامی اظهار کرد: پس از انقلاب سه دوره ارزیابی عملکرد برگزار شده است. دوره اول سال 1377 تا 1381 با هدف ترویج و اشاعه ارزیابی و با رویکرد فرهنگ سازی به روش دستی انجام شد و دوره دوم از سال 1381 تا 1386 با هدف استقرار نظام ارزیابی و رویکرد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و انتخاب دستگاه برتر و نمونه به روش دستی بوده است.

وی افزود: دوره سوم که از سال 1387 تاکنون انجام شده به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد شامل ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان با رویکرد خود ارزیابی به منظور بهره گیری از نتایج آن در جهت بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری دستگاه با سیستم مکانیزه انجام شده است.

*انتخاب برترین ها از میان 63 دستگاه

معاون توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از مهرماه سال 1396 تا تیرماه 1397 ارزیابی 63 دستگاه از 85 دستگاه اجرایی در دستور کار سازمان مدیریت قرارگرفت.

وی ادامه داد: براساس قوانین و دستورالعمل ها و ابلاغ های دریافتی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت میکنند و همچنین دستگاه های تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، ملزم به شرکت در فرآیند ارزیابی عملکرد هستند، مابقی دستگاه های استانی هم می توانند به تشخیص مدیر دستگاه در فرآیند ارزیابی، به صورت داوطلبانه شرکت کنند.

* 7 محور شاخص های عمومی و اختصاصی برای معرفی دستگاه برتر

شیرین در ادامه به محورهای مورد ارزیابی در شاخص های عمومی و اختصاصی اشاره کرد و گفت:  اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی،شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار
ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی از جمله شاخص های ارزیابی دستگاه های اجرایی است.

 معاون توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره فرآیند اجرای ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی استان و اجرای 6 گام ارزیابی اظهار کرد: از 15 اسفند ماه سال گذشته اطلاعات دستگاه های اجرایی به سامانه ملی وارد و سپس اطلاعات توسط دستگاههای ملی بررسی و نتایج به  سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد. پس از بررسی اظلاعات خروجی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نتایج اولیه در سامانه منتشر شد. 

دستگاه ها یک ماه فرصت اعتراض به نتایج سامانه داشتند که پس از بررسی نهایی و ثبت امتیازات نهایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نتایج به سازمان اداری و استخدامی ارسال شد.

*شیوه انتخاب دستگاه های برگزیده

شیرین درباره شیوه انتخاب دستگاههای برگزیده در بیستمین جشنواره شهید رجایی استان تهران گفت: انتخاب حداکثر 5 دستگاه (از هر گروه یک دستگاه، براساس گروه بندی اعلام شده از سوی ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ) که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه کسب کرده اند.
گروه ها عبارتند از: گروه علمی، فرهنگی و آموزشی، گروه عمومی، اجتماعی و قضایی، گروه شرکت­ها و بیمه ها و بانک­ها، گروه زیربنایی و تولیدی، گروه حمایتی، سلامت و بهداشت.

وی با بیان اینکه ملاک ما برای انتخاب دستگاه اجرایی برتر ایجاد انگیزه در میان دستگاه های اجرایی و رشد دستگاه های ضعیف بوده است، افزود: انتخاب حداکثر 3 دستگاه که بالاترین امتیاز را دو بعد شاخص­های عمومی و اختصاصی کسب کرده اند، همچنین انتخاب حداکثر 3 دستگاه که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخصهای عمومی و یا محورهای آن داشتند و انتخاب حداکثر 3 دستگاه که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخصهای اختصاصی کسب کرده اند از دیگر شیوه های فرآیند ارزیابی دستگاه های برتر در سال 96 است.

*پیشنهاد یک مدل ارزیابی عملکرد همسو با مدل برنامه ریزی توسعه شهرستانی

 معاون توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پایان، مدل جدیدی از  ارزیابی عملکرد با رویکرد مشارکتی و آینده نگارانه در استان تهران را پیشنهاد کرد که براساس آن مدل برنامه ریزی توسعه با مدل ارزیابی عملکرد پیوند دارد. ویژگی های مدل برنامه ریزی توسعه شهرستانها مشارکتی(دستگاه اجرایی شهرستانی، استانی و ملی ،دستگاه حاکمیتی(فرمانداری ، استانداری)، است. برنامه ریزی بارویکرد از پایین به بالا(شهرستان، استان ، ملی) بوده و برنامه ریزی استراتژیک ظهوریافته از واقعیت های جامعه مبتنی بر پیشران های توسعه خاص شهرستان است.

وی افزود: در این مدل شاخص های اختصاصی مبتنی بر دستگاه اجرایی برتر برمیزان تحقق اهداف سالیانه برنامه های توسعه درشهرستان ها، تیم موثر دستگاه اجرایی ترکیبی از نیروهای صف در شهرستانها و ستاد استان،
فرماندار و بخشدار برتر مبتنی جمع امتیازات تحقق برنامه های دستگاههای شهرستان مربوطه، تیم موثر برتر در فرمانداری مبتنی برجمع امتیازات تحقق برنامه های شهرستان مربوطه است.

انتهای پیام./