امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

اجرای بودجه ریزی عملکردی در کشور از نان شب واجب تر است!

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از شفافیت بودجه در فرمانداری های استان تهران خبر داد و گفت: بسیاری از هزینه های دولت صرف هزینه های جاری و پرسنلی می شود.

 نوربخش عسکری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به تفاوت ساختاری و ماموریت های فرمانداری های استان تهران نسبت به فرمانداری های کشور، اظهار کرد: جمعیت بسیاری از شهرستان های تهران بیش از چند استان کشور است اما ساختار و ماموریت هایشان متناسب نبوده حتی هزینه های فرمانداری ها هم متناسب با وظایف و ساختار آن ها نیست.

وی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ویژه فرمانداری های شهرستان های تهران خبر داد و گفت: مقرر شد، برای شفافیت در عملکرد و هزینه های فرمانداری ها از بودجه ریزی عملکردی استفاده کنیم. بنابراین فرمانداری ها تا اول مهر ماه فرصت دارند تا اطلاعات خود را وارد سامانه بودجه ریزی کنند، پس از ثبت اطلاعات آن ها، با رویکردی علمی، قیمت خدمات آن ها محاسبه شده و اعتبارات هزینه ای متناسب با ماموریت های فرمانداری ها به روز رسانی می شود. در نتیجه این امر ساختار اصلاح شده و هزینه ها شفاف می شود.

عسکری با تاکید بر اینکه اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از نان شب هم واجب تر است، افزود: بسیاری از هزینه های دولت در هزینه های جاری و پرسنلی است به همین دلیل اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از اهداف مهم دولت محسوب می شود. عملیاتی شدن این هدف در قانون شرط دارد و آن اینکه همانطور که ما بودجه ریزی عملکردی دستگاه های استانی را اجرا کردیم دستگاه های ملی هم همگام با دستگاه های استانی این تکلیف قانونی مندرج در ماده 7 قانون برنامه ششم را انجام دهند. بنابراین اگر در کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت ها، بانک ها و بیمه ها این کار انجام شود ما می توانیم بگوییم آرزوی دیرینه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد محقق خواهد شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران ادامه داد: سهم اعتبارات هزینه ای دستگاه های استانی از کل اعتبارات هزینه ای حدود 3.5 درصد است و مابقی آن به دستگاه های ملی اختصاص می یابد. اگر بودجه ریزی عملکردی دستگاه های ملی انجام نشود، دچار ناهماهنگی و عدم یکپارچگی در اجرای اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه خواهیم شد.

انتهای پیام./