امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

استان تهران باید در اولویت برنامه حمایتی شورای اجتماعی کشور قرار گیرد

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خواستار اصلاح برنامه شورای اجتماعی کشور و قرار گرفتن استان تهران در گروه استان های دارای اولویت در برنامه حمایت از زنان سرپرست خانوار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت  و برنامه ریزی استان تهران، "نوربخش عسکری" در جلسه تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران ویژه زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: برای اولین بار است که دستگاه های مرتبط در کاهش آسیب های اجتماعی را دور هم جمع کرده ایم چرا که پیش از این کارها جزیره ای انجام می شد.

عسکری با اشاره به گزارش بهزیستی پیرامون راهکارهای حل آسیب های اجتماعی زنان خانوار گفت: رویکردهای حل بحران آسیب های اجتماعی باید عملیاتی باشد بنابراین هر دستگاه متولی باید نظرات کارشناسی خود را پیرامون راهکارهای حل چالش های آسیب های اجتماعی ارائه کند و در انتها به یک راهکار عملیاتی و علمی برسیم.

وی با بیان اینکه درصد بالایی از زنان سرپرست خانوار در استان تهران هستند و ساختار خانوادگی مناسبی ندارند، خواستار اصلاح برنامه شورای اجتماعی کشور و قرار گرفتن استان تهران در گروه استان های دارای اولویت در برنامه حمایت از زنان سرپرست خانوار شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران رویکرد تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران را اجرای برنامه عملیاتی، ساماندهی ایجاد موسسات خیریه، تدوین ساختار مالی و ساماندهی عملکرد مالی این موسسات عنوان کرد و گفت: اصلاح فرآیند آیین نامه ها، قوانین و مقررات در راستای تسریع حل معضلات اجتماعی از اهداف دیگر تدوین سند آسیب های اجتماعی طی برنامه ششم توسعه است.

انتهای پیام./