امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

حدود 600 هزار خانوار در استان تهران تحت سرپرستی زنان است!

در جلسه تدوین سند آسیب های اجتماعی در استان تهران وضعیت و آمار زنان سرپرست خانوار و توانمندی آن ها بحث و بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،  در بخش دوم جلسه تدوین «سند آسیب های اجتماعی»، «وضعیت زنان سرپرست خانوار و توانمند سازی آن ها» در استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ بهرامی رئیس دبیرخانه طرح تقسیم کار ملی هم به بیان آمارهایی در این زمینه پرداخت.

در این جلسه اعلام شد، زنان سرپرست خانوار، گروه هایی هستند که عواملی همچون فوت همسر، بدسرپرستی (اعتیاد، زندانی بودن همسر، اختلالات روانی همسر)، طلاق و ... موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود.درآمد کمتر خانوارهای زن سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آن ها نسبت به خانوارهای مرد سرپرست می شود.

آمارها نشان می دهد در سال 96، درصد قابل توجهی از خانوارهای کشور (12.6 درصد) و در استان تهران (13.8 درصد) توسط زنان، سرپرستی می شوند که بخشی از این خانوارها به دلیل مشکلات اجتماعی یا فردی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.

براساس تحقیقات سازمان بهزیستی، مهمترین دلایل سرپرست شدن زنان در خانواده، 71.4 درصد فوت همسر، 10 درصد طلاق، 13.6 درصد بدسرپرستی و 5 درصد تجرد قطعی بوده است، همچنین زمینه های فقر، مسائل عاطفی، اجتماعی، نداشتن پشتوانه مالی و شبکه اجتماعی و خویشاوندی  مناسب هم در این امر تاثیر دارد.

* حدود 600 هزار خانوار در استان تهران تحت سرپرستی زنان است!

براساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران، 592.068 خانوار در استان تهران تحت تکفل زنان است.

طی 5 دهه گذشته (1395-1345) تعداد و سهم خانوارهای زن سرپرست از 6.5 درصد در سال 1345 به 12.1 درصد در سال 90 و 12.6 درصد در سال 95 افزایش یافته است.

براساس نتایج سرشماری سال 1395 تعداد 2.557.179 خانوار زن سرپرست در کشور داریم که بیشترین درصد آن ها در استان تهران با 19.43 درصد (495.273) خانوار است. همچنین نزدیک به 45 درصد زنان سرپرست استان تهران خودسرپرست هستند.

رئیس دبیرخانه طرح تقسیم کار ملی در ادامه از طرح های اجرا شده برای توانمندی زنان سرپرست خانوار توضیحاتی ارائه کرد که از آن ها می توان به راه اندازی 51 گروه همیار در سطح شهرستان های استان تهران، پرداخت مستمری به 11037 نفر، بیمه تامین اجتماعی 4666 نفر توانمند سازی و استقلال اقتصادی بیش از هزار مددجو و ... اشاره کرد.

*روند رو به رشد زنان سرپرست خانوار در استان تهران

وی همچنین رشد روند زنان سرپرست خانوار، نبود بودجه و اعتبار کافی، نبود مراکز تخصصی مشاوره، اجرا نشدن قانون برنامه چهارم توسعه ماده 153، اجرا نشدن ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست سال 71 و ..  از مهمترین مسائل و مشکلات پیش روی این قشر عنوان کرد.

بهرامی همچنین با ارائه جدول آماری، چالش های افزایش روند رشد زنان سرپرست خانوار به دلیل فوت، طلاق، بدسرپرستی، تجرد و راهکارهای پیشنهادی برای حل چالش ها و وظیفه هر ارگان متولی را تشریح کرد.

در این جلسه پیرامون سهم اعتبارات استانی و شورای اجتماعی کشور در موضوع رسیدگی به زنان سرپرست خانوار و نحوه تخصیص آن بحث و بررسی شد.

انتهای پیام./