امروز : پنجشنبه 01 فروردین 1398

افشین: بهار97 نرخ تورم در تهران 13 درصد بود

معاون آمار سازمان برنامه تهران گفت: آخرین عدد مرکز آمار ایران مربوط به بهار 97 بوده که براساس آن نرخ تورم در کشور 11 و در استان تهران 13 درصد است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، "مسعود افشین" معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در نشست خبری خود به مناسبت روز ملی آمار در جمع اصحاب رسانه، درباره راه اندازی سامانه جامع اطلاعات آماری استان تهران گفت: تفاوت آماری میان دستگاه های اجرایی استان  باعث شد تا برای یکپارچه سازی آمار و اطلاعات استان به عنوان مبنای توسعه و برنامه ریزی اقدام کنیم. این اطلاعات از سه منبع طرح های نمونه ای مرکز آمار ایران، آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی و منابع حاصل از تحقیقات و پژوهش واحدهای تحقیقاتی تامین می شود.

وی افزود: در سال گذشته در روند تهیه سند توسعه متوجه آمارهای متناقض برخی دستگاه های اجرایی شدیم. این تناقض به معنای اشتباه آن ارگان نیست بلکه آمار و اطلاعات را برای کارهای مربوط به برنامه خود تولید کرده است. برای مثال در حوزه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارائه آمار پزشکان مغایرت عددی دارند چرا که تعریف پزشکان متخصص و عمومی در این منابع متفاوت است. چنین تفاوت آماری در تعداد مدارس آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس هم وجود دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این مغایرت آماری از نظر سطوح جغرافیایی هم متفاوت است. برای مثال اطلاعات مربوط به دانش آموزان آموزش و پرورش شهر تهران در سطوح منطقه ای خود تعریف شده در حالی که ممکن است این عدد در دستگاه های اجرایی وجود نداشته باشد.

افشین اظهار کرد: سامانه اطلاعات آماری استان تهران امکان دسترسی برخط آمار دستگاه های اجرایی و شهرستان ها را فراهم می کند و دیگر نیازی به مکاتبه تلفنی و یا کاغذی نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته شده بسیاری از دستگاه های اجرایی در آمارهای ثبتی ریزداده ها را در اختیار نمی گذارند؟ افزود: سال گذشته "برنامه ملی آمار" از سوی شورای عالی آمار و  مرکز آمار ایران تدوین شده که مهمترین موضوع آن معرفی مرکز آمار ایران به عنوان متولی اصلی آمار در کشور است. این مرکز به دنبال ایجاد جریان یکطرفه اطلاعات دستگاه های اجرایی به مرکز آمار ایران است.

این موضوع به معنای تبعیت نکردن دستگاه های اجرایی برای ارائه آمار نیست و باید طبق قانون تغییرات و اصلاحاتی انجام شود.   در این جریان یک طرفه، اطلاعات شخصی، کسب و کار و اطلاعات مکانی افراد ریکورد شده و سپس وارد سامانه می شود. حتی مرکز آمار هم نمی داند این اطلاعات مربوط به چه فردی است اما برای تولید آمارهای عمومی همچون تعداد کارگاه های صنعتی و ... قابل استفاده است.

افشین درباره میزان نرخ تورم در استان تهران گفت: آخرین عدد مرکز آمار ایران مربوط به بهار 97 بوده که براساس آن نرخ تورم در کشور 11 و در استان تهران 13 درصد است. محاسبه نرخ تورم بر عهده مرکز آمار ایران است و این نهاد به تفکیک استان ها نرخ تورم را اعلام می کند.

انتهای پیام. /