امروز : پنجشنبه 01 فروردین 1398

انسجام آماری در استان تهران با سامانه «ساوانا»

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سامانه ساوانا یک سیستم جهت یکپارچه سازی فرآیندهای آماری، آمار ثبتی و ... است که با هدف نوین سازی نظام آماری اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، "مسعود افشین" در مراسم بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در سازمان مدیریت تهران اظهار کرد: سامانه اطلاعات آماری استان تهران نهایی شده است و امروز رونمایی می شود.

وی افزود: پس از ابلاغ برنامه ملی آمار در کشور و تعریف چشم انداز برنامه ملی آمار، در استان تهران به تمامی دستگاه ها ابلاغ کردیم که اطلاعات آماری خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه مهمترین مشکل، پراکندگی، عدم انسجام و ناهماهنگی در آمارهای ثبتی است، گفت: نمی توان به هر آمار تولید شده به عنوان آمار ثبتی اتکا کرد و به همین خاطر است که آمار مورد نیاز استان تولید نمی شود و گاه تناقض های بسیاری با مفاهیم آماری وجود دارد که باعث می شود نظم دهی به آمار ها در دستور کار ما قرار گیرد. 

افشین در ادامه به تشکیل کمیته آمارهای ثبتی در آذرماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: این کمیته با  هدف نوین سازی سامانه نظام آماری کشور،شناسایی دقیق نیازهای آماری در نظام برنامه ریزی،  شناسایی سیستم ها و سامانه ثبت اداری در دستگاه های اجرایی و ... تشکیل و نمایندگان دستگاه های اجرایی معرفی شد.

وی افزود: با هدف گذر از شیوه سنتی به مدرن، سامانه اطلاعات آماری استان «ساوانا» تشکیل شد که به کاربران اجازه می دهد در هر زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این سامانه در واقع استقرار نظام آماری ثبتی مبنا است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی، دستگاه های اجرایی به عنوان تغدیه کننده و محققان سه رکن اصلی این سامانه هستند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سامانه نظام جامع آماری مزایایی از جمله جمع آوری اطلاعات، ایجاد امکان دسترسی در هر زمان و مکان، اطمینان از صحت آمار، صرف زمان و نیروی انسانی کمتر و دستیابی به خروجی مورد اعتماد و یکپارچه سازی آمار دارد.

وی درباره اقدامات انجام شده در این سامانه گفت: از آذر ماه سال گذشته تاکنون 2850 جدول آماری و اطلاعات در این سامانه قرار گرفته است. در این سامانه اطلاعات طرح ها آماری در سال های مختلف کنار هم قرار گرفتند. اطلاعات سرشماری یکسان سازی شده، تهیه شناسنامه اقلام آماری با کمک دستگاه های اجرایی، تهیه سالنامه آماری استان، تهیه شاخص های اجتماعی، اقتصادی استان براساس نیاز برنامه ریزان و سیاست گزاران بارگزاری شده است. 

به گفته افشین این سامانه به عنوان شاخص مهم برنامه ریزی دو قسمت اطلاعات آماری و مشخصات مکانی دارد و آنچه که به عنوان آمار و اطلاعات دستگاه ها معرفی می کنند را می توان در لایه های مختلف نقشه پیاده سازی کرد.

انتهای پیام./