امروز : پنجشنبه 01 فروردین 1398

طرح آماری «فهرست برداری نمونه پایه»درآمد خانوار بهمن 97 اجرا می شود

طرح آماری «فهرست برداری نمونه پایه»درآمد خانوارو نیروی کار بهمن 97 اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرح آماری «فهرست برداری نمونه پایه» استان تهران با هدف (( تهیه فهرست نمونه برای طرح های نیروی کار و هزینه درآمد خانوار )) با شاخص مشخصات خانوار مانند نام سرپرستان و آدرس کامل خانوارجهت مراجعه در طرحهای نیروی کار و هزینه درآمد خانوار یک بار در سال و اغلب در ماه بهمن انجام می شود.

این طرح آماری طی سالهای 1383و1391و1392و1393و1394و1395و1396 اجرا شده است.

بر اساس این گزارش این طرح آخرین بار  آذر و دی ماه 1396 هم با 17220 خانوار حجم نمونه و 22 آمارگیر و یک کارشناس و 5 بازبین به روش پرسشنامه در استان تهران اجرایی و نتایج طرح در سایت مرکز آمار به نشانی amar.org.ir قسمت داده ها و اطلاعات آماری بارگزاری شد.

این طرح در بهمن 97 اجرا خواهد شد.

انتهای پیام./