امروز : شنبه 04 خرداد 1398

عکس| بازدید نعمت الله ترکی از ادارات کار استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از چند شعبه اداره کار استان تهران بازدید کرد.