امروز : چهارشنبه 28 آذر 1397

عکس| بازدید ترکی از ساختمان آب و فاضلاب روستایی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ساختمان آب و فاضلاب روستایی بازدید کرد.