امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

پایان تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پایان تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران با مشارکت 40 دستگاه خبر داد.

"نوربخش عسکری" در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به آخرین جلسه تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران، اظهار کرد: مطالعات این سند در سال 95 از سوی کارشناسان اداره کل بهزیستی استان تهران آغاز شده و پس از برقراری 70 جلسه کارشناسی، امروز این سندِ اجرایی، نهایی شد.

وی با بیان اینکه تهیه سند اجرایی پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی استان براساس ماده80 برنامه ششم توسعه است،  افزود: براساس این برنامه،  دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (25%) میزان کنونی کاهش یابد.

عسکری اظهار کرد: سند آسیب های اجتماعی تا افق 1400 ، جامعه هدفی حدود 14 میلیون نفر دارد که به تفکیک در بخش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، 113 هزار نفر، در بخش اعتیاد (15 تا 63 ساله) 9 میلیون نفر، در بخش طلاق 4.5 میلیون نفر و در بخش کودکان کار و بازمانده از تحصیل 27 هزار نفر طی 4 سال،  مشمول طرح کاهش آسیب های اجتماعی قرار میگیرند.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران گفت: این سند برای کاهش آسیب های اجتماعی در بخش اعتیاد، طلاق، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و بازمانده از تحصیل نوشته شده  است. سازمان بهزیستی متولی اصلی در 3 بخش (کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، طلاق) و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی بخش اعتیاد هستند.

عسکری با بیان اینکه پیش نویس اولیه این سند آماده شده است، افزود: در این سند، برنامه اجرایی، جدول تامین منابع مالی، جهت گیری های کلی، اسناد بالادستی مرتبط از برنامه ششم توسعه گرفته تا سند چشم انداز و برنامه های کوتاه مدت سطح شهرستان و استان ارائه می شود.

وی همچنین درباره رصد و نظارت بر اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی گفت: دبیرخانه طرح تقسیم کار ملی (آسیب های اجتماعی) در اداره کل بهزیستی است و وظیفه پایش و نظارت اجرای برنامه ها را بر عهده دارد. کار بدون نظارت مغفول واقع شده و ما را از اجرای اهداف دور می کند.

عسکری از راه اندازی سامانه رصد برنامه های اجرایی کاهش آسیب های اجتماعی خبر داد و افزود: برای هر کدام از آسیب های اجتماعی کمیته ای تخصصی تشکیل می شود که دستگاه اصلی متولی آن آسیب، مسئول اصلی، کارشناسان متخصص و نمایندگان ثابت دستگاه ها از اعضای این کمیته هستند. وظیفه آن ها راهبری، نظارت بر اجرای برنامه های سند و انجام پژوهش های علمی است. 

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه در این سند از اجرای کارهای موازی و همپوشانی آمار دستگاه ها جلوگیری شده است، اظهار کرد: برای اولین بار است که دستگاه های اجرایی متولی آسیب ها دور هم جمع شده و یک برنامه اجرایی مشترک نوشته اند. اعتقاد ما این است که ظرفیت استان تهران بیش از افق برنامه ششم توسعه است و رسیدن به کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی در برنامه ششم خود کار بزرگی است. هدف اصلی این سند ایجاد هم افزایی میان دستگاه های متولی در کاهش آسیب های اجتماعی و جلوگیری از فعالیت های موازی است.

گفتنی است؛ آخرین جلسه تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران (طرح جامع تقسیم کار ملی کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی در استان تهران) به ریاست "نعمت اله ترکی" با حضور "داریوش بیات نژاد" مدیرکل بهزیستی استان تهران، مدیرکل امور اجتماعی استانداری،  نمایندگان سازمان زندان ها، معاونت امنیتی و انتظامی استانداری، شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران و جمعی از کارشناسان بهزیستی برگزار شد.

انتهای پیام./