امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

47 درصد پست های تهران بلا تصدی هستند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در استان تهران 47 درصد پست ها بلا تصدی و 53 درصد با تصدی هستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران علی شیرین در جلسه دیدار مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با محسنی بندپی استاندار جدید تهران گفت: همانطور که می دانید از الزامات طراحی و برنامه ریزی ساختار و نیروی انسانی است که در استان تهران چون دستگاه های اجرایی در کنار دستگاه های ملی قراردارند می تواند یک تهدید و یک فرصت باشد.

بر اساس مطالعه ای که انجام شده 53 درصد نیروی انسانی ما در 56 دستگاه اجرایی هستند که 47 درصد پست ها بلا تصدی و 53 درصد با تصدی هستند.

معاون توسعه منابع انسانی تهران گفت: برای اینکه بتوانیم منابع انسانی را با برنامه ها لینک کنیم به دانشگاه ها فراخوان دادیم تا این موضوع را آسیب شناسی کنند برای همین شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منظم در استان تهران به ریاست استاندار تهران برگزار می شود و این مطالعات و تحقیق ها ارائه شده تا بر اساس آن برنامه ریزی ها انجام شود.