امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

نیازمند دیوان محاسبات برنامه هستیم

معاون هماهنگی بودجه سازمان مدیریت و برنامه استان تهران گفت: وقتی برای بودجه و دخل و خرج کشور دیوان محاسبات داریم برای برنامه ها هم دیوان محاسبات برنامه ها داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نوربخش عسکری در جلسه دیدار مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با محسنی بند پی استاندار جدید تهران گفت: ما پایتخت هستیم اما در بسیاری موارد ما را همتراز با سیستان و بلوچستان می بینند اما برای دریافت مالیات باید اندازه نصف کشور مالیات بدهیم.

عسکری اظهار کرد: برای اجرای درست برنامه ها آمدیم برنامه عملیاتی در سطوح شهرستان ها نوشتیم و تاکید داریم برنامه ها محقق شود برای همین پیشنهاد من این است که وقتی برای بودجه و دخل و خرج کشور دیوان محاسبات داریم برای برنامه ها هم دیوان محاسبات برنامه ها داشته باشیم.