امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

مهلت سی روزه به فرمانداری ها برای درج اطلاعات در سامانه "ساوانا"

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهرداری ها، فرمامداری ها و دستگاه های اجرایی در استان تهران یک ماه برای ورود اطلاعات خود به سامانه ساوانا فرصت دارند.

"علی شیرین" در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره جلسه تشریح سامانه ساوانا با حضور نمایندگان شهرداری ها و فرمانداری های استان تهران گفت: این جلسه با سه دستور کار آشنایی با سامانه ساوانا، ارسال اطلاعات نیروهای انسانی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان ها و نحوه تکمیل فرم های خودارزیابی میز خدمت برگزار شد.

وی با بیان اینکه اجرای درست سند برنامه ششم توسعه استان به اطلاعات و آمارهای درست از ساختار، منابع انسانی و توجه به این عوامل وابسته است، افزود: اطلاعات تعداد نیروی انسانی، پست های سازمانی، سطح مدیریتی و سطح واحدهای تشکیلاتی، محل استقرار واحدهای اداری، چگونگی وضعیت محل کار دستگاه های اجرایی شهرستان ها، از جمله مهمترین مواردی است که نمایندگان فرمانداری ها باید در فرم ها و جداول طراحی شده در سامانه درج کنند. فرمانداری ها علاوه بر اظلاعات دستگاه های اجرایی دارای برش برنامه توسعه در بخش های تولیدی،فرهنگی و اجتماعی و زیربنایی، اطلاعات سایر دستگاه های اجرایی شهرستان مربوطه را باید در سامانه ثبت کنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مهلت یک ماهه به شهرداری ها، فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی برای ورود اطلاعات به این سامانه گفت و اضافه کرد: همه دستگاه های دولتی حتی دستگاه های امنیتی و انتظامی مستقر در شهرستان ها باید همه اطلاعات جز موارد محرمانه را در این سامانه درج کنند. 

شیرین ادامه داد: این اطلاعات پس از این مرحله، از سوی کارشناسان ما راستی آزمایی و اعتبار سنجی شده و پس از آن، سطح دسترسی تعیین و اطلاعات مورد نیاز برای سطوح مختلف استان دسته بندی می شود.

وی همچنین درباره میز خدمت در دستگاه های اجرایی استان اظهار کرد: مسئولیت نظارت بر میز خدمت حتی میز خدمت شهرداری ها بر عهده شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران است. دبیرخانه این شورا در سازمان مدیریت استان قرار دارد. برای این منظور هم جداول آماری تهیه شده و نمایندگان شهرداری ها و حتی شهرداری تهران اطلاعات خود ارزیابی مربوط به میز خدمت را در سامانه بارگذاری می کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، به همت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران جلسه توجیهی نحوه ورود اطلاعات منابع انسانی و ارزیابی میز خدمت در سامانه ساوانا ویژه نمایندگان شهرداری های شهرستان های استان تهران، نمایندگان فرمانداری های استان تهران و نماینده سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

براساس این گزارش، تهیه گزارش جامع و هدفمند و ترسیم ساختار، منابع انسانی دستگاه های اجرایی در سامانه به شکل پایلوت از استان تهران آغاز شده است. این طرح کار خود را  از ابتدای سال آغاز برنامه ششم توسعه آغاز کرده است و تاکنون تعداد کمی از اطلاعات شهرستان ها ارسال شده که کامل نیست.

انتهای پیام./