امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

بررسی 12هزار پرونده در معاونت توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران در 9 ماهه سال جاری 12 هزار پرونده پرسنلی را بررسی کردند.

علی شیرین در گفتگو با پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در 9 ماهه سال 97 تعداد 12 هزار و 337 پرونده در این معاونت مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: بررسی سامانه کارمند ایران شامل درخواست شماره مستخدم، شناسه رسمی، پیمانی، قراردادی، مجوزها، شماره شناسه،جابجایی کارکنان دستگاه های اجرایی، ابطال شماره شناسه، مدیریت سیستم بخشی از فعالیت های این معاونت بوده است.