امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

۴۹ هزار پست سازمانی بلا تصدی دراستان تهران| 65درصد تحصیلات عالی دارند

بر اساس آخرین آمارهای رسمی ۴۹ هزار پست سازمانی بلا تصدی در استان تهران داریم.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بر اساس آخرین آمار و اطلاعات از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران این استان در مجموع ۱۰۶ هزار و ۳۳۱ پست سازمانی مصوب دارد که از این تعداد ۵۶ هزار و ۶۷۸پست با تصدی و ۴۹ هزار و ۶۵۳ پست بلا تصدی هستند. یعنی ۵۳ درصد از پست های سازمانی تصدی دارند.

بر اساس این آمار ادارات دستگاه های اجرایی استان تهران در مجموع ۲۰۲۴۸۳ کارمند دارند:

 • تعداد کارمندان رسمی در استان تهران: ۱۳۳۳۰۴ نفر
 • تعداد کارمندان پیمانی در استان تهران: ۱۸۵۵۸ نفر
 • تعداد کارمندان قرارداد معین در استان تهران: ۲۵۲۸۳ نفر
 • تعدادکارگران مشغول در ادارات استان تهران: ۵۸۹۳ نفر
 • سایر کارکنان در ادارات استان تهران: ۱۹۴۴۳ نفر

همچتیت میزان تحصیلات کارکنان مشغول در دستگاه های اجرایی استان تهران به شرح ذیل است:

 • کمتر از دیپلم: ۱۷۱۳۸ نفر (۸درصد)
 • دیپلم: ۳۲۴۳۴ نفر (۱۶درصد)
 • فوق دیپلم: ۲۲۹۲۷ نفر (۱۱درصد)
 • لیسانس: ۹۸۳۴۹ نفر (۴۹درصد)
 • فوق لیسانس: ۲۳۵۰۷ نفر (۱۲درصد)
 • دکترا: ۸۱۲۸ نفر (۴درصد)