امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

اجرای ۲۵ طرح آمارگیری در استان تهران

25 طرح آمارگیری در استان تهران اجرایی شد.

مسعود افشین در گفتگو با پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۲۵ طرح آماری با میانگین ۹۰ نیروی آمارگیر طرح های آماری را در محدوده استان تهران اجرایی کرده است.

 • اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ملی ۴۴۳۰خانوار
 • سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار از ۴۴۲ کارگاه
 • آمارگیری از کارگاه های بازرگانی و خدمات از ۷۸۹۵ کارگاه
 • آمارگیری از بنگاه های معاملات املا ۷۵۱ کارگاه
 • آمارگیری از زراعت ۶۳۰بهره بردار
 • آمارگیری از نیروی کار ۲۶۵۲ خانوار
 • آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری ۲۶ کارگاه
 • آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی ۲۰ آبادی
 • آمارگیری از قیمت و مقدار محصولات معدنی ۱۱۲ معدن
 • آمارگیری از قیمت و مقدار محصولات صنعتی ۸۸۶ کارگاه
 • آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات محصولات کشاورزی ۴۸ آبادی
 • آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی ۱۷۸۶ کارگاه
 • آمارگیری از کارگاه های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر ۴۰۰۱ کارگاه
 • آمارگیری از معاون در حال بهره برداری کشور ۱۳۰ معدن

اینها بخشی از طرح های اجرا شده توسط گروه های آمارگیر است.