امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

تهران 29 درصد سهم آمارگیری از قیمت خدمات در کشور

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: استان تهران 29 درصد از سهم آمارگیری از قیمت تولید کننده بخش های خدمات کشور را به خود اختصاص داده است.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بر اساس آخرین آمارها سهم استان تهران در آمارگیری از قیمت تولید کننده بخش های خدمات کشور 29 درصد است.

همچنین سهم استان تهران از آمارگیری از قیمت تولید کننده محصولات صنعتی در کشور 36 درصد بوده است.

افشین اظهار کرد: در سال جاری 132 گزارش حساب های اقتصادی استان تهران (تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش ها) ارائه شده است.