امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

اجرای 25 طرح آمارگیری در استان تهران در سال97

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 25 طرح آمارگیری در استان تهران اجرا شده است.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای 25 طرح آمارگیری در سال 97 خبرداد و گفت: در اجرای این طرح ها 90 آمارگیر مشارکت و فعالیت داشتند.

وی افزود: آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه، آمارگیری از کارگاه های بازرگانی و خدمات، آمارگیری از مرغداری های پرورشی، آمارگیری از گردشگران ملی، آمارگیری از قیمت و مقدار محصولات معدنی، آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی، آمارگیری از قیمت کالاهای خانوارهای شهری و روستایی، آمارگیری از قیمت تولید مرغداری صنعتی و آمارگیری از قیمت تولید بخش خدمات بخشی از این طرح ها در سال جاری بوده است.

همچنین در سال جاری 888 روستا رفع مغایرت نقاظ روستایی شده و با لیست وزارت کشور تطبیق داده شده است.