امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

ستایشی: طرح کاداستر باید هرچه زودتر اجرایی شود

معاون رئیس دادگستری استان تهران گفت: طرح کاداستر باید هرچه زودتر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران مسعود ستایشی در جلسه اجرای طرح کاداستر در استان تهران گفت: من خودم از سالهای قبل مدعی بودم که باید این طرح اجرایی شود و در جلسات جلوگیری از ساخت و سازغیرمجاز فریاد می زدم تا همه مدیران برای این مهم بسیج شوند.

وی افزود: الان برای اجرای این قانون خوب تاخیر داریم برای همین باید تعامل داشته باشیم تا هرچه زودتر نهایی شده و دست متخلفان و سودجویان و فاسدان از زمین های دولت و مردم کوتاه شود. وقتی هر زمین حدنگار شد مشخص می شود برای که است و چه کاربری و حتی محصولی در حال کشت دارد و با این آمار می توان مدیریت درستی را اجرایی کرد.