امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

فیلم| قول مدیرکل جهادکشاورزی برای اجرای کامل کاداستر کشاورزی در تهران

مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران قول داد طرح کاداستر زمین های کشاورزی استان تهران تا پایان سال اجرایی و به پایان می رسد.