امروز : شنبه 04 خرداد 1398

عکس| شهرام عدالتی در اتاق خبر سازمان مدیریت تهران

معاون توسعه و برنامه ریزی استان تهران با حضور در اتاق خبر سازمان مدیریت به سوالات پاسخ داد.