امروز : دوشنبه 04 شهریور 1398

عکس| جلسه کمیته نظارت بر تحقق اشتغال روستایی استان تهران

جلسه کمیته نظارت بر تحقق اشتغال روستایی استان تهران به ریاست نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.