امروز : دوشنبه 04 شهریور 1398

عکس| کارگروه پیشخوان دولت استان تهران برگزار شد

جلسه کارگروه پیشخوان دولت استان تهران با حضور نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و ریاست مرتضی رضایی مدیرکل فن آوری و ارتباطات استان تهران برگزار شد.