امروز : دوشنبه 30 دی 1398

عکس| برگزاری دوره BIM دکتر فرزاد رحیمیان

دوره آموزشی بررسی نقش فرایند مدلسازی اطلاعات ساخت در سازمان های مجری پروژه از سوی دکتر فرزاد پوررحیمیان برگزار شد.