امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

عکس| قدردانی از استادان مرکز آموزش سازمان مدیریت استان تهران

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت استان تهران از استادان دوره های آموزشی مرکز تقدیر کرد.