امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

عکس| جلسه ویدئویی مدیران نظام فنی واجرایی استانهای کشور

جلسه ویدئویی مدیران نظام فنی واجرایی استانهای کشور با معاون امور پیمانکاران نظام فنی کشور برگزار شد. در این جلسه پرویز قوامی نژاد معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت تهران پیشنهادات خود را ارائه کرد.