امروز : شنبه 04 خرداد 1398

جلسه بررسی طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران برگزار شد

با حضور نمایندگان 17 دستگاه اجرایی، جلسه بررسی طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جلسه بررسی طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران با حضور نمایندگان کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری، نمایندگان 17 دستگاه های اجرایی استان تهران، علی شیرین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فرج‌اله رهنورد عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

این جلسه به منظور بهره برداری بهینه از پژوهش های پیشنهادی، طرح های ارائه شده نمایندگان دستگاه های اجرایی، توسط اساتید و نمایندگان کار گروه آموزش، پژوهش و فناوری مورد بررسی، ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفت.

همچنین به منظور سرعت در در فرآیند اجرایی پژوهش های استان، مقرر شد با همکاری دبیرخانه کارگروه آموزش و پژوهش و فناوری جلسه نهایی در اسرع وقت تشکیل شود.