امروز : شنبه 04 خرداد 1398

برگزاری دوره آموزشی معاملات دولتی در سازمان مدیریت تهران

مدیر مرکزآموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت تهران گفت: دوره آموزشی آشنایی با اصول، فنون، قوانین و مقررات معاملات دولتی برگزار شد.

محمدرضا همایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دوره آموزشی آشنایی با اصول، فنون، قوانین و مقررات معاملات دولتی با حضور استاد "شهرام حلاج" درمرکزآموزش مطالعات بازرگانی بمدت  8ساعت و با حضور51 نفر فراگیر برگزار شد.

وی افزود: در این دوره معاونین توسعه مدیریت و منابع، ذیحسابان و کارشناسان امور قراردادها و حقوقی 17 دستگاه اجرائی حضور داشتند و با تمام قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه انجام مزایده، مناقصه و معاملات دولتی آشنا شدند. سطح رضایتمندی فراگیران پس از استخراج فرمهای ارزشیابی از  استاد 4.7 از 5 بوده است.

مدیر مرکزآموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در پایان دوره گواهینامه‌های فراگیران حاضر در دوره به آنان تحویل داده شد. دوره دوم  آموزشی در 24 بهمن 96 برگزار می شود.