امروز : چهارشنبه 20 فروردین 1399

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

سهم هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت در استان تهران

در سالنامه 97 استان تهران، هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری محاسبه شده است.

متوسط درآمد سالانه خانوار شهری و روستایی استان تهران اعلام شد

متوسط درآمد سالانه خانوار شهری و روستایی استان تهران در سال97 اعلام شد.

سالنامه آماری97| استان تهران 6 هزار پزشک و 2700 داروخانه دارد

در سال 97، 5914 پزشک (پزشک خارجی، پزشک، دندانپزشک و داروساز) و 2745 داروخانه در استان تهران وجود داشته است.

وضعیت تخت بیمارستانی در سال 97 استان تهران|وجود 166 هزار موسسه درمانی

براساس سالنامه آماری سال 97 استان تهران، در این سال، 37 هزار تخت ثابت در 166 هزار موسسه درمانی در استان تهران وجود داشته است.

هزینه سبد خوراکی خانوار شهری در استان تهران محاسبه شد

سالنامه آماری سال 97 استان تهران، سبد خوراکی یک خانوار شهری در سال 97 را محاسبه کرده است.

متوسط هزینه های یک خانوار شهری در استان تهران چقدر است؟

در سالنامه آماری سال 97 استان تهران متوسط هزینه های یک خانوار شهری محاسبه شده است.

تحصیل147هزار دانشجو در دانشگاه های استان تهران|تعیین سهم گروه های علمی

سالنامه آماری استان تهران در سال 97، میزان پذیرفته شدگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همچنین سهم گروه های علمی را مشخص کرده است.

شاخص کل قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در سال 97

شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان تهران در سال 97 اعلام شد.