امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

آغاز طرح آماری بازرگانی و خدمات با 100 نیروی آمارگیر در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای طرح آماری بازرگانی و خدمات همزمان با سراسر کشور خبر داد.

معاون مرکز آمار ایران: سامانه آماری استان تهران الگوی کشور است

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: استان تهران سخت ترین استان کشور از لحاظ وسعت، ویژگی جمعیت و تعداد نمونه ها در موضوعات آماری است.

5 پیشنهاد افشین به مرکز آمار ایران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پیشنهاداتی به معاون مرکز آمار ایران در رابطه با بهبود فرآیند آمارگیری و تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق ارائه کرد.

عکس| معاون مرکز آمار ایران در اتاق خبر سازمان مدیریت تهران

معاون طرح های آماری و طرح های ثبتی مرکز آمار ایران در اتاق خبر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران حضور یافت و به چند سوال آماری پاسخ داد.

دولت اجازه داد|داده های مالیاتی در اختیار مرکز آمار قرار می گیرد

معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران گفت: اخیرا هیئت دولت به سازمان مالیاتی اجازه داده تا داده‌های خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد تا بتوانیم آمار‌های سرجمع تولید کنیم.

زیرساخت های آماری استان تهران آماده کمک به مرکز آمار ایران است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام آمادگی کرد زیر ساخت‌های آماری و اطلاعاتی استان تهران برای کمک به مرکز آمار ایران آماده است.

استان ها باید مرجعیت آمار کشور شوند

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: استان ها نه به عنوان صرفا معاونت آمار بلکه مرجعیت آماری بسیار اهمیت دارد و تمام آن ها باید به این سمت حرکت کنند.

نرخ بیکاری استان تهران در بهار سال 98 بین 8.8 تا 11.4 درصد اعلام شد

بر اساس آخرین نتایج طرح نیروی کار، در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران 39.7 درصد بوده، به عبارت دیگر 39.7 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران یا شاغل یا خواهان...