امروز : پنجشنبه 21 آذر 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

نتایج طرح آماری منتشر شد|وجود4 هزار گاوداری صنعتی فعال در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نتایج طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی استان همزمان با سراسر کشور، نشان می دهد، 3846 گاوداری صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد.

آغاز طرح پاییزی آمارگیری از گذران وقت در مناطق شهری استان تهران

معاون آما رو اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طرح پاییزی آمارگیری از گذران وقت در مناطق شهری استان تهران همزمان با سایر استان ها از 9 آذرماه آغاز می شود.

گزارش یک دیدار آماری| تقدیر رئیس مرکز آمار از سازمان مدیریت تهران

رئیس مرکز آمار ایران از خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در توسعه فرهنگ و اهتمام به موضوع آمار تقدیر کرد.

طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی آغاز شد|مراجعه به4200 گاوداری

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طرح آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی به صورت تمام شماری و با مراجعه به بیش از 4200 گاوداری صنعتی در استان تهران آغاز شد.

آخرین اخبار قیمت زمین، مسکن و اجاره بها در پایتخت

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آخرین اخبار قیمت زمین و مسکن و اجاره در شهر تهران را اعلام کرد.

نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران و کشور در مهرماه کاهش یافت

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ تورم نقطه‌ای استان تهران در مهر ماه ١٣٩٨ به عدد 30/6 درصد رسید.

وضعیت مالیات های مستقیم استان تهران در سال97 منتشر شد

بر اساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران وضعیت مالیات های مستقیم و غیر مستقیم استان تهران در سال97 منتشر شد.

نرخ بیکاری استان تهران در بهار و تابستان سال 98 اعلام شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اعلام نرخ بیکاری استان تهران در بهار و تابستان سال جاری، گفت: کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت، نشان دهنده ایجاد فرصت های شغلی جدی...