امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

طرح آماری شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران اجرا شد

با حضور آمارگیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرح آماری شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران اجرا شد.

آغاز ثبت اطلاعات مکانی کارگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی دامی استان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ازآغاز ثبت اطلاعات مکانی کارگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی دامی استان تهران در سامانه اطلاعات مکانی خبر داد.

نرخ مشارکت گروه های سنی در استان تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جمعیت فعال گروه های سنی در استان تهران را بر اساس آمار کامل سال 1395 منتشر کرد.

نرخ بیکاری استان تهران در سال 97 اعلام شد

آمارها می گویند نرخ بیکاری در سال 1397 استان تهران با افزایش 1.2 درصدی روبرو بوده است.

افزایش نرخ تورم بهمن ماه درتهران|شاخص قیمت گوشت و دخانیات دو برابر شد!

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نرخ تورم استان تهران در بهمن ماه را 25.6 اعلام کرد.

افزایش 2/7 درصدی نرخ تورم استان تهران در دی ماه 97

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در دی ماه 97 نرخ تورم استان تهران ٢،7 درصد افزایش یافت.

بارگزاری 5800 جدول و گزارش در سامانه اطلاعات آماری استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال جاری بیش از 5800 جدول و گزارش در سامانه اطلاعات آماری استان تهران بارگزاری شده است.

اجرای 25 طرح آمارگیری در استان تهران در سال97

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 25 طرح آمارگیری در استان تهران اجرا شده است.