امروز : جمعه 30 فروردین 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

افزایش نرخ تورم بهمن ماه درتهران|شاخص قیمت گوشت و دخانیات دو برابر شد!

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نرخ تورم استان تهران در بهمن ماه را 25.6 اعلام کرد.

افزایش 2/7 درصدی نرخ تورم استان تهران در دی ماه 97

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در دی ماه 97 نرخ تورم استان تهران ٢،7 درصد افزایش یافت.

بارگزاری 5800 جدول و گزارش در سامانه اطلاعات آماری استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال جاری بیش از 5800 جدول و گزارش در سامانه اطلاعات آماری استان تهران بارگزاری شده است.

اجرای 25 طرح آمارگیری در استان تهران در سال97

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 25 طرح آمارگیری در استان تهران اجرا شده است.

تهران 29 درصد سهم آمارگیری از قیمت خدمات در کشور

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: استان تهران 29 درصد از سهم آمارگیری از قیمت تولید کننده بخش های خدمات کشور را به خود اختصاص داده است.

اجرای ۲۵ طرح آمارگیری در استان تهران

25 طرح آمارگیری در استان تهران اجرایی شد.

۶ فعالیت گروه نقشه و اطلاعات مکانی در سال ۹۷ اعلام شد

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران 6 فعالیت گروه نقشه و اطلاعات مکانی در سال 97 اعلام کرد.

مدیران تهران به آمار پایتخت دسترسی دارند

معاون آمار و اطلاعات استان تهران گفت: از سال گذشته سامانه آمار و اطلاعات تهران را طراحی کردیم و اطلاعات را به طور منسجم و طبقه بندی شده و قابل دسترسی برای همه مدیران برنامه ریزی کرده ایم.