امروز : جمعه 30 فروردین 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

گزارش تصویری/ مصاحبه با معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران

اکبر بدیعی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با MBOT.IR گفتگو کرد.

15 بهمن طرح آمارگیری استفاده خانوارها از «فاوا» آغاز می شود

طرح آمارگیری استفاده خانوارها و افراد از فاوا در سال 1394 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از 15 بهمن ماه به مدت یک ماه آغاز می شود.