امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

اجرای طرح« گردشگران ملی» استان تهران در تابستان 97

طرح گردشگران ملی استان تهران در تابستان 97 اجرا شد.

طرح آماری «قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی» استان تهران اجرا شد

طرح آماری «قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی» استان تهران مهر ماه 97 اجرا شد.

اجرای طرح آمارگیری قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در استان تهران

طرح آمارگیری قیمت تولیدکننده بخش های خدمات استان تهران اجرا شد.

هفته آمار| «پیشوا» 86 هزار نفر جمعیت با 25 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان پیشوا به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «فیروزکوه» 377 هزار نفر جمعیت با 111 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان فیروزکوه به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «پاکدشت» 350 هزار نفر جمعیت با 100 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن پاکدشت ملاردبه صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «ملارد» 377 هزار نفر جمعیت با 111 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان ملاردبه صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «قرچک» 269هزار نفر جمعیت با 80 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان قرچک به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.