امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

طرح آماری «بنگاه های املاک» استان تهران اجرا شد

طرح آماری «بنگاه های املاک» استان تهران با هدف محاسبه ارزش تولیدات این بخش در مهر ماه 97 اجرا شد.

تهرانی ها کمتر پول خوراکی می دهند|سالانه 48میلیون تومان هزینه خانوار

معاون آمار سازمان مدیریت تهران گفت: در سال96 متوسط هزینه های کل یک خانوار شهری در استان تهران در حدود 479 میلیون ریال بوده که 390 میلیون هزینه غیر خوراکی 89 هزینه های خوراکی و دخانی بوده است.

اجرای طرح آمارگیری «قیمت مصالح ساختمانی» در شهر تهران

طرح آمارگیری قیمت مصالح ساختمانی ویژه شهر تهران مردادماه 97 اجرایی شد.

اجرای طرح فصلی نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی استان تهران

طرح فصلی نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی استان تهران مهر ماه 97 انجام شد.

اجرای طرح محاسبه تغییر قیمت نهاده های ساختمانی در شهر تهران

طرح قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران با هدف محاسبه تغییرات فصلی قیمت ها اجرا شد.

طرح آماری «نیروی کار» استان تهران تابستان 97 اجرا شد

طرح آماری «نیروی کار» استان تهران تابستان 1397 اجرا شد.

اجرای طرح جامع «بازرگانی و خدمات» در استان تهران

طرح جامع «بازرگانی و خدمات» در استان تهران برای محاسبه ارزش تولید و ... اجرا شد.

سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار اجرا شد

سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار در تیرماه 97 اجرا شد.