امروز : جمعه 30 فروردین 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

طرح آمارگیری از«مقدار تولید بخش صنعت»استان تهران اجرا شد

طرح آمارگیری از« قیمت تولید کننده و مقدار تولید بخش صنعت»استان تهران مهرماه اجرا شد.

هفته آمار| «پردیس» 169هزار نفر جمعیت با 53هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان پردیس به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «شمیرانات» 600 هزار نفر جمعیت با 197 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان شمیرانات به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

اجرای طرح آماری «کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه» در استان تهران

طرح آماری «کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه» در استان تهران اجرا شد.

اجرای طرح آماری «تغییر ماهانه تعداد دام سبک» در استان تهران

طرح آماری « اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک» در استان تهران مهر ماه 97 اجرایی شد.

هفته آمار| «شهرری» 350 هزار نفر جمعیت با 96 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان ری به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

زندگی 383 هزار زن و 431 هزار مرد در استان تهران/ «ری» بیشترین خانوار

بر اساس آخرین آمارها در استان تهران 431 هزار مرد و 383 هزار زن زندگی می کنند.

اجرای طرح آمار گیری از تهرانی ها در مورد معیشت و مهاجرت

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: آمار گیری از تهرانی ها در مورد معیشت و مهاجرت از مهرماه آغاز می شود.