امروز : جمعه 25 آبان 1397

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

اطلاعات استان تهران به روز شد/انجام 25 طرح آماری در سال95

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران عملکرد یکساله معاونت متبوع خود را تشریح کرد.

فعالیت 79 درصد جمعیت شاغل استان تهران در بخش خصوصی

براساس نتایج طرح آماری نیروی کار استان تهران در فصل تابستان 95، از جمعیت شاغل استان 79/9 درصد در بخش خصوصی و 20/1 درصد در بخش عمومی شاغل بوده اند.

سالنامه آماری سال 1394 استان تهران منتشر شد

معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران سالنامه آماری سال 1394 را منتشر کرد.

گزارش مقدماتی سرشماری سال95 نیمه اسفندماه منتشر می شود

گزارش مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نیمه اسفندماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر می شود.

مراسم تقدیر از عوامل اجرایی و پشتیبانی سرشماری 95 شهرستان تهران

مراسم تقدیر از عوامل فنی، اجرایی و پشتیبانی سرشماری نفوس و مسکن سال 95 شهرستان تهران برگزار شد.

بهمن ماه؛ آغاز طرح آماری "بازرگانی و خدمات" ویژه فعالیت های اقتصادی

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران از آغاز طرح آماری بازرگانی و خدمات ویژه فعالیت های اقتصادی استان تهران خبر داد.

گزارش تصویری/بازشماری خانوارهای تهرانی در پاییز 95

126 خوشه از خانوارهای پایتخت به مدت 7 روز مورد بازشماری قرار گرفتند.

گزارش تصویری/ اختتامیه سرشماری نفوس و مسکن شهرستان قرچک سال 95

با حضور نعمت الله ترکی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران مراسم اختتامیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 استان تهران برگزار شد.