امروز : شنبه 04 خرداد 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

اجرای طرح آمار گیری از تهرانی ها در مورد معیشت و مهاجرت

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: آمار گیری از تهرانی ها در مورد معیشت و مهاجرت از مهرماه آغاز می شود.

نتایج سرشماری واحدهای تولید قارچ استان تهران منتشر شد

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ در استان تهران را منتشر کرد.

40 دقیقه با مرد آمار تهران؛ سال جاری تحول بزرگ آماری رخ میدهد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران عملکرد سال 96 معاونت متبوع و اولویت های مهم سال 97 را تشریح کرد.

نتایج طرح بازار کار سال 96 استان تهران؛ کاهش بیکاری و بهبود اشتغال

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران نتایج طرح نیروی کار سال 1396 استان تهران را تشریح کرد.

سالنامه آماری سال 95 استان تهران منتشر شد

سالنامه آماری 1395 استان تهران از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت به شکل مشروح منتشر شد.

نتایج تفصیلی سرشماری سال 95 استان تهران منتشر شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395 استان تهران خبر داد.

وضعیت نیروی کار استان تهران در بهار 96 منتشر شد

معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان تهران در فصل بهار 1396 را منتشر کرد.

نشریه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران منتشر شد

نشریه تخصصی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران منتشر شد.