امروز : دوشنبه 30 دی 1398

دسته بندی : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

"تهران" هاب منطقه ای خاورمیانه در سند آمایش می شود

سرپرست معاونت برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نقش هاب منطقه ای تهران در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه به عنوان اهداف استراتژیک در سند آمایش مطرح شده است.

سند توسعه روستایی استان تهران به نیمه راه رسید

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تدوین 50 درصد سند توسعه روستایی استان خبر داد.

جلسه ویژه نحوه عملکرد استانداری و دستگاه ها در کاهش آسیب ها برگزار شد

جلسه ویژه نحوه عملکرد استانداری و دستگاه های متولی در کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد.

عکس| جلسه ویژه نحوه عملکرد استانداری و دستگاه ها در کاهش آسیب ها

جلسه ویژه نحوه عملکرد استانداری و دستگاه های متولی در کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد.

خبر خوش برای اهالی منطقه 16 تهران|جابه جایی خطوط برق فشار قوی به زودی!

به گفته معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، به زودی دکل برق فشار قوی واقع در منطقه 16 تهران انتقال می یابد.

«عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد

با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران «عدالتی» سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران شد.

درخواست برای بازنگری در وضعیت بودجه استان تهران

معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سرانه هر تهرانی 19 هزار تومان است، خواسته ما این است که نظام درآمد و هزینه و ضریب بازگشت عملیاتی شود.

بودجه ریزی عملکردی و اجرای برنامه ششم مهمترین برنامه های معاونت بودجه

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بودجه ریزی عملکردی و اجرای برنامه ششم مهمترین برنامه های معاونت بودجه در سال 98 است.