امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

دسته بندی : گزارش

قدردانی از استادان مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اهدا لوح سپاس، از زحمات استادان این مرکز تقدیر و تشکر کرد.

شناسایی 2080 خدمت در دستگاه های اجرایی؛ نوبت بهبود ساختار اداری است!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: 880 خدمت و 1200 زیر خدمت در دستگاه های اجرایی شناسایی شد و امروز باید ساختار دستگاه های اجرایی را بهبود داد.

مدل جدید اجرای برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت تصویب شد

مدل جدیدی از اجرای 10 برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت استان تصویب و مقرر شد تا گزارشی از اجرای برنامه به صورت ماهانه یا فصلی ارائه شود.

استان تهران برنامه دوم تحول اداری را با مدلی جدید آغاز می کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از آغاز برنامه دوم تحول اداری در استان تهران با نگاه و مدلی جدید خبر داد.

فهرست مؤسسات تأیید صلاحیت شده برای آموزش کارکنان دولت در استان تهران

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران، فهرست مؤسسات تأیید صلاحیت شده برای آموزش کارکنان دولت در استان تهران را اعلام کرد.

پیشنهادات برای تحقق درآمدهای استان تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پیشنهاداتی را برای تحقق درآمدهای استان تهران اعلام کرد.

چرا استان تهران درآمد ندارد؟

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد چرایی عدم تحقق درآمد استان بررسی کرده است.

کوچک سازی 12 درصدی از حجم دولت تا سال 99

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ما موظف هستیم تا پایان سال ۹۹ میزان ۱۲ درصد از هجم و اندازه دولت را کوچک کنیم یعنی بعد از خروج کارمندان دیگر نیرو جذب نکنیم بلکه نیرهای موجود را ت...