امروز : یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

دسته بندی : اینفوگراف

اینفوگرافیک| نتیجه طرح آمارگیری از گاوداری های استان تهران

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نتیجه طرح آمار گیری از گاوداری های استان تهران را منتشر کرد.

اینفوگرافیک| عملکرد معاونت آمار سازمان مدیریت تهران در سال1398

عملکرد معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در سال1398 منتشر شد.

اینفوگرافی| وضعیت مرگ و میر در استان تهران

اینفوگرافی وضعیت مرگ و میر در استان تهران منتشر شد.

اینفوگرافی| وضعیت طلاق و ازدواج در استان تهران

اینفوگرافی وضعیت طلاق و ازدواج در استان تهران منتشر شد.

اینفوگرافی| شاخص های اقتصادی استان تهران

اینفوگرافی بافت وضعیت شاخص های اقتصادی در استان تهران منتشر شد.

اینفوگرافی| هزینه ماهانه خانوارهای تهرانی

اینفوگرافی بافت وضعیت هزینه ماهانه خانوارهای تهرانی در استان تهران منتشر شد.

اینفوگرافیک| وضعیت بافت فرسوده استان تهران

اینفوگرافی بافت فرسوده استان تهران منتشر شد.

اینفوگرافیک| چرا بنزین گران شد؟

جزئیات و دلایل گران شدن بنزین در کشور در قالب اینفوگرافیک تشریح شد.