امروز : دوشنبه 30 دی 1398

دسته بندی : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره برگزار شد|بررسی مدارک 18 شرکت کننده

جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره ویژه نقشه های بلوک شهری با بررسی مدارک 18 شرکت کننده برگزار شد.

گزارش یک بازدید|ارزیابی میز خدمت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان

جمعی از کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از میز خدمت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان و بیمارستان شهید معیری بازدید کردند.

برگزاری 13 دوره آموزشی برای 355 نفر در آذرماه

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در آذر ماه سال جاری، 13 دوره آموزشی برای 355 نفر از کارکنان دولت برگزار کرده است.

اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت برگزار شد

اولین دوره تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

گروه کانونی برای تدوین سند توسعه منابع انسانی استان تهران تشکیل شد

گروه کانونی متشکل از صاحب نظران منابع انسانی برای تدوین جهت گیری های راهبردی سند توسعه منابع انسانی استان تهران تشکیل شد.

آسیب شناسی و بهبود ساختار نظام اداری در استان تهران

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس اهداف طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی استان تهران را تشریح کرد.

ارسال 122 طرح پژوهشی از 18 دستگاه اجرایی استان تهران در سال 98

122 طرح پژوهشی از 18 دستگاه اجرایی استان تهران به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برای بررسی و تصویب در کارگروه پژوهشی ارسال شده است.

عکس| بازدید از مرکز توانبخشی و نگهداری کودکان معلول

همزمان با روز معلولان کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از یک مرکز نگهداری از کودکان معلول در بهزیستی شمیرانات بازدید کردند.