امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

دسته بندی : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

پایان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران در سال97

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پایان ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران در سال97 خبرداد.

آیا باز هم بنیاد شهید و اداره کل اقتصاد و دارایی تهران برتر می شوند؟

آمارها از برتری اداره کل بنیاد شهید و اقتصاد و دارایی استان تهران در سال های قبل گزارش می دهد و سوال این است که آیا این دو اداره باز هم رتبه ها را از آن خودخواهند کرد یا نه؟

عکس| اتاق فکر شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران

اتاق فکر شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران با موضوع عملیاتی کردن طرح های پژوهشی درخواستی برای آسیب شناسی ساختار و نیروی انسانی از عناصر نظام اداری استان برگزار شد.

کتابچه آماری منابع انسانی استان تهران سال 97 به زودی به پایان می رسد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کتابچه آماری منابع انسانی استان تهران سال 97 به زودی به پایان می رسد.

20 جلسه رفع ابهام و شفاف سازی اطلاعات نیروی انسانی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: 20 جلسه رفع ابهام و شفاف سازی اطلاعات نیروی انسانی در سال 97 برگزار شد.

مدل جدید اجرای برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت تصویب شد

مدل جدیدی از اجرای 10 برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت استان تصویب و مقرر شد تا گزارشی از اجرای برنامه به صورت ماهانه یا فصلی ارائه شود.

استان تهران برنامه دوم تحول اداری را با مدلی جدید آغاز می کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از آغاز برنامه دوم تحول اداری در استان تهران با نگاه و مدلی جدید خبر داد.

کار ارزیابی دستگاه های اجرایی تا 10 تیرماه پایان می یابد

دوره آموزشی عملی ارزیابان شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی استان تهران برگزار شد و این کارشناسان تا 10 تیرماه باید کار خود را به اتمام برسانند.