امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

دسته بندی : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

عکس| برگزاری مصاحبه استخدامی سازمان مدیریت تهران

مصاحبه استخدامی سازمان مدیریت تهران به ریاست رئیس امور استان ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

اجرای مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی

مصاحبه استخدامی افراد معرفی شده مرحله دوم هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

گزارش ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار گزارش ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی استان تهران خبرداد.

وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار کتاب وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران در ابتدای سال 1397 خبرداد.

فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: فروردین ماه سال آینده 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شود.

جذب18متخصص در آب منطقه ای تهران|نظارت سازمان مدیریت بر مصاحبه استخدامی

نظارت بر مصاحبه های آزمون استخدامی شرکت مادر تخصصی مدیریت آب ایران ذیل شرکت آب منطقه ای تهران انجام شد.

آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز مرحله دوم بازدید میدانی میز خدمت 39 دستگاه اجرایی خبر داد.

استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران

از میان 3049 نفرپذیرفته شده در آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران، پس از مصاحبه تخصصی، بیش از 2 هزار نفر در نهایت پذیرفته می شوند.