امروز : پنجشنبه 21 آذر 1398

دسته بندی : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

عکس| بازدید از مرکز توانبخشی و نگهداری کودکان معلول

همزمان با روز معلولان کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از یک مرکز نگهداری از کودکان معلول در بهزیستی شمیرانات بازدید کردند.

عکس| جلسه ویژه نحوه اجرای طرح بررسی ساختار اداری استان تهران

جلسه ویژه اجرای طرح بررسی ساختار اداری استان تهران با حضور علی شیرین معاون توسعه مدیریت سازمان مدیریت برگزار شد.

عکس| بازدید از میزخدمت بهزیستی شمیرانات

کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از وضعیت خدمت دهی میزخدمت در بهزیستی شهرستان شمیرانات بازدید کردند.

بازید از میز پیشخوان خدمت بهزیستی شمیرانات

کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بخش های مختلف میزخدمت بهزیستی شمیرانات بازدید کردند.

برگزاری دوره های ویژه آموزشی به مدیران زن و جوان استان تهران

برنامه های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زن و مدیران جوان اعلام شده و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار می شود.

کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود و تا بهمن ماه نتایج آن استخراج خواهد شد.

آزمون جامع استخدامی استان تهران برگزار شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از رقابت 47 هزار نفر در آزمون استخدامی سراسر کشور در استان تهران خبر داد.

عکس| هفتمین دوره آزمون جامع استخدامی استان تهران

هفتمین دوره آزمون جامع استخدامی استان تهران همگام با سراسر کشور، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز پنج شنبه 30 آبان ماه برگزار شد.