امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

دسته بندی : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

نتایج ششمین آزمون جامع استخدامی دستگاه های اجرایی استان تهران اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: نتایج اولیه آزمون جامع استخدامی سال گذشته به دستگاه های اجرایی اعلام شده و در مرحله مصاحبه است .

طرح پیشنهادی دانشگاه مدرس درباره ساماندهی ساختار اداری نهایی میشود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: طرح پیشنهادی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص آسیب شناسی ساختار اداری استان تهران به زودی نهایی می شود.

مخالفت با انتقال دفاتر پیشخوان شهرستان ها به تهران

کارگروه پیشخوان دولت استان تهران با انتقال دفاتر پیشخوان شهرستان ها به شهر تهران مخالفت کرد.

عکس| کارگروه پیشخوان دولت استان تهران برگزار شد

جلسه کارگروه پیشخوان دولت استان تهران با حضور نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و ریاست مرتضی رضایی مدیرکل فن آوری و ارتباطات استان تهران برگزار شد.

آغاز تعاملات معاونت های منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: اولین گردهمایی معاونت های منابع انسانی دستگاه های اجرایی با هدف افزایش تعاملات معاونت های منابع انسانی دستگاه ها با سازمان مدیریت و بر...

جزئیات نخستین گردهمایی معاونت های منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان

نخستین گردهمایی معاونت های منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان با حضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

رقابت 40 هزار نفر برای ورود به دستگاه های اجرایی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ششمین آزمون جامع استخدامی دستگاه های اجرایی استان تهران با حضور 40 هزار شرکت کننده از استان تهران برگزار شد.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متناسب با برنامه ششم توسعه

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان تهران متناسب با برنامه ششم توسعه طراحی می شود.