امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

دسته بندی : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

جزئیات نخستین گردهمایی معاونت های منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان

نخستین گردهمایی معاونت های منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان با حضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

رقابت 40 هزار نفر برای ورود به دستگاه های اجرایی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ششمین آزمون جامع استخدامی دستگاه های اجرایی استان تهران با حضور 40 هزار شرکت کننده از استان تهران برگزار شد.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متناسب با برنامه ششم توسعه

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان تهران متناسب با برنامه ششم توسعه طراحی می شود.

فراخوان طرح های مطالعاتی آسیب شناسی نظام اداری استان تهران

فراخوان طرح های مطالعاتی آسیب شناسی نظام اداری استان تهران آغاز شد.

۴۹ هزار پست سازمانی بلا تصدی دراستان تهران| 65درصد تحصیلات عالی دارند

بر اساس آخرین آمارهای رسمی ۴۹ هزار پست سازمانی بلا تصدی در استان تهران داریم.

بررسی 12هزار پرونده در معاونت توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران در 9 ماهه سال جاری 12 هزار پرونده پرسنلی را بررسی کردند.

آغاز آسیب شناسی نظام اداری استان تهران؛ ورود دانشگاه و نخبه های علمی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از آغاز برنامه پژوهشی آسیب شناسی نظام اداری استان تهران خبر داد.

مهلت سی روزه به فرمانداری ها برای درج اطلاعات در سامانه "ساوانا"

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهرداری ها، فرمامداری ها و دستگاه های اجرایی در استان تهران یک ماه برای ورود اطلاعات خود به سامانه ساوانا فرصت دارند.