امروز : پنجشنبه 25 امرداد 1397

گزارش تصویری| گفتگو با فرماندار «پردیس» در تحریریه سازمان مدیریت

گزارش تصویری| بررسی سند توسعه شهرستان قرچک

img18

گزارش تصویری| گفتگو با فرماندار «پردیس» در تحریریه سازمان مدیریت

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری| بررسی سند توسعه شهرستان قرچک

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/ جلسه تدوین سند توسعه شهرستان پردیس

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/ بازدید ترکی ورئیس دانشگاه از بیمارستانهای الحاقی تهران

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/ تجلیل از خبرنگاران در سازمان مدیریت استان تهران

ادامه مطلب
img18

گزارش تصویری/ جلسه بررسی چالش های تهران با حضور نمایندگان مجلس

ادامه مطلب
بیشتر ...