امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

دسته بندی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

پیگیری مصوبات شهرستان بهارستان با حضور رئیس سازمان مدیریت تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در کمیته برنامه ریزی شهرستان بهارستان، آخرین وضعیت اجرای مصوبات توسعه ای این شهرستان را پیگیری کرد.

ترکی: روی ریل سند توسعه استان تهران حرکت کنید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از فرمانداری های شهرستان ها خواست تا براساس سند توسعه حرکت کنند.

سند توسعه شهرستان رباط کریم رسما تحویل فرماندار شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سند توسعه شهرستان رباط کریم را رسما به فرماندار این شهرستان تقدیم کرد.

حل مشکلات شهرستان رباط کریم در جلسه کمیته برنامه ریزی

در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رباط کریم با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، مقرر شد تا مصوبات امروز برای اجرا پیگیری شود.

ترکی: فرمانداری ها پروژه های دولتی را با مشارکت بخش خصوصی اجرا کنند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: فرمانداری ها می توانند پروژه های دولتی را با مشارکت بخش خصوصی اجرا کنند.

معاون فرماندار رباط کریم: درخواست ایجاد شهرک گلخانه ای داریم

معاون فرماندار رباط کریم گفت: توسعه کشت گلخانه ای مهمترین اقدام استان برای توسعه اشتغال است که به همین منظور، طرح شهرک گلخانه ای رباط کریم را آماده کردیم.

نوروزی: آب و مترو باید اولویت شهرستان رباط کریم باشد

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: ما می خواهیم وضعیت آب منطقه ساماندهی شود تا مردم آب بهتری را برای شرب استفاده کنند.

مدیران رباط کریم باید سند توسعه شهرستان را دقیق اجرا کنند

فرماندار شهرستان رباط کریم بر اجرای دقیق سند برنامه ششم توسعه از سوی مدیران شهرستان تاکید کرد.