امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

دسته بندی : علی شیرین

تجلیل از 12 دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید رجایی استان تهران

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: به طور کلی 11 دستگاه در شاخص های عمومی و اختصاصی و یک دستگاه هم به عنوان دستگاه برتر در رضایت ارباب رجوع برگزیده شده اند.

استان تهران برنامه دوم تحول اداری را با مدلی جدید آغاز می کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از آغاز برنامه دوم تحول اداری در استان تهران با نگاه و مدلی جدید خبر داد.

کار ارزیابی دستگاه های اجرایی تا 10 تیرماه پایان می یابد

دوره آموزشی عملی ارزیابان شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی استان تهران برگزار شد و این کارشناسان تا 10 تیرماه باید کار خود را به اتمام برسانند.

نتایج ششمین آزمون جامع استخدامی دستگاه های اجرایی استان تهران اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: نتایج اولیه آزمون جامع استخدامی سال گذشته به دستگاه های اجرایی اعلام شده و در مرحله مصاحبه است .

طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متناسب با برنامه ششم توسعه

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان تهران متناسب با برنامه ششم توسعه طراحی می شود.

آغاز آسیب شناسی نظام اداری استان تهران؛ ورود دانشگاه و نخبه های علمی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از آغاز برنامه پژوهشی آسیب شناسی نظام اداری استان تهران خبر داد.

محورهای هفت گانه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران

معاون توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران فرآیند انتخاب برترین های دستگاه های اجرایی استان تهران در بیستمین جشنواره شهید رجایی را تشریح کرد.

جلسه ویژه اساتید دانشگاه برای تدوین سند توسعه منابع انسانی استان تهران

نخستین جلسه بررسی تدوین سند توسعه منابع انسانی استان تهران با هدف تغییر و تحول در نظام اداری با حضور چهره های علمی از دانشگاه های تهران برگزار شد.